«Өнерпаз»клубы

С.Бойышев атындағы Ақтубе облысты әмбебап ымиылымы кітапханасы КММ
Өнер бойынша әдебиет бұлимі
«Өнерпаз» қызықтыру клубтары

1. ЕРЕЖЕНІҢ ҚЫСҚАРЫ
1.1 Wasps ереже С.Буйшев атындағы Atube oblysty Ombebap- Gymy kitapkhanasyny Oner Adebietteri bulimi zhanyndagy «Өнерпаз» Қызығушылық клубының үйірмесі.
1.2. Клубтың қызығушылары бар, Ақтөбе қаласынық жоғы ону орнындарық, кусиби мамандандырылған ону орындарың жүнемқалімдермен, әр тірлі жаста жастардың басын біріктіреді. Сабақтарынан мың еркін шығармашылық, алеуметтік мәңгі, пейдалы Қызметтерге Қатысу, жастар арасында Өнерді насихаттау.
1.3. Клубтық жетекші Өнер Әдебиетшілері кітапханасының кітапханашысы: Абишева Гаухар Данибекқызы.
2. Клубтық Қызметі
2.1. Klubtyk Kyzmeti akysyz negizinde jurgizilady.
2.2. С.Буйшев атындағы АОК клубы, қазір әкімшілігімен, Ақтобе қаласынық онер саласы мекемелеримен және баска мекемелермен бірігіп өтті.
2.3. Өз бағдарламаларың клубының арғы-бергі күштері, аймақтық дамуға леуметтік-экономикалық ерекшеліктер және лттік-мәдени тұздара байлауы
2.4. Клуб үз жұмысының ону жылдардың қырықүйек - мамыр айлары аралықта жүрді.
2.5. Клуб іс-шараларын онымен орнықтырушылар және мектеп оқушыларымен біріккен аткизеди, шарттар Арастырады және бірлескен сабаабтар аткизеди.
2.6. Клуб сабағының жоғарғы арғылы неміс катысушылар арғылы атқылайды.