Электронды кітаптар
50

 

Ж. Асанов.

М. Мағауин әңгімелері

-Көмекші оқу құралы. - Ақтөбе -1999. Ғылыми редакторы: филология ғылымдарының докторы, профессор С.И.Имақов. Пікір жазган филология ғылымының кандидаты Баян Бораш

 

Онлайн оқу

49

 

Жұбаназар А. Әзберген Мұңайтпасұлы.

 

 

- Ақтөбе, 2005.- 120 бет 


Онлайн оқу

50

 

АШЫҚБАЕВ ЕРТАЙ

ӘСКЕРДЕН КЕЛГЕН СТУДЕНТ:       

Екі томдық шыгармалары. 1-том. Өлеңдер, толғаудар, поэма /Е.Ашықбаев. -Алматы: “Хантәңірі” баснасы; 2015, -345 б.

 

Онлайн оқу

49

 

Дәуіт Асауұлы дәуірі/ Жақсылық Айжанұлы, Шәріп Адаев

 

- Актөбе: "Литера-А", 2017. - 86 б.


Онлайн оқу

50

 

Екі ғасырдың батырлары

1979-1989

 

 

 

Онлайн оқу

49

 

АШЫҚБАЕВ ЕРТАЙ

ТУҒАН КҮН:    

Екі томдық шыгармалары. 2-том. Өлеңдер /Е.Ашықбаев. -Алматы: “Хантәңірі” баснасы; 2015, -342 б.


Онлайн оқу

50

 

Қасенғали. / Г.Әлекенова

 

 

Актөбе: «А-Полиграфия», 2018. - 144 б.

 

Онлайн оқу

49

 

Ашықбаев Е.

Өлең мен өмір

 

Әдеби макалалар. - Алматы:
«Каратау КБ» ЖШС; «Дәстүр», 2015. 240 б.

Онлайн оқу

50

 

Жубанова Г.А.

Избранные фортепианные произведения.

 

Алматы: «Көкіл», 1997.— 56 с: нот.

 

Онлайн оқу

49

 

Жубанова Г.А.

Концерт для фортепиано с оркестром/Переложение для двух фортепиано/Ред. Д А.Мамбетовой.—Алматы: 2002.— 68 с:нот.

Онлайн оқу

50

 

Ғазиза Жубанова

Жыр жазамын жүрегімнен

 

"Жалын" баспасы Алматы - 1979

 

Онлайн оқу

49

 

Жубанова Г.А.

Мой мир -

Музыка (статьи, очерки, воспоминания).
К 90-летию композитора/Составление и редакция Д.А. Мамбетовой - Алматы, «Хантәңірі» баспасы, 2017-418 стр.

Онлайн оқу

50

ҚҰРМАНБЕКОВ БЕРКІН

«Ырғыздың қилы тарихы»

 

/ Беркін Құрманбеков/— Актөбе, «A-Полиграфия» ЖШС, 2010-100 бет.

 

Онлайн оқу

49

 

Біз антымызды орындадық
1979-1989

 

 

 

Онлайн оқу

50

 

Құрманбеков Беркін.

Жәңгір хан жәрмеңкесі.

 

Ақтөбе, «А-Полиграфия», 2011.- 120 б.


Онлайн оқу

49

 

Беркін Құрманбеков

СӘУЛЕ ҒҰМЫР

 

-Ақтөбе: «А-Полиграфия», 2011ж. - 56 бет.


Онлайн оқу

50

 

Бабажанұлы Б.

Уәде.

 

Өлеңдер мен поэма:—Алматы: Жазушы, 2006.—136 бет.


Онлайн оқу

49

 

Құрманбеков. Б.

Дума депутаты Ахмет Бірімжанов

 

/ Б. Құрманбеков — Ақтөбе: «A-Полиграфия», 2013. — 112 бет.

Онлайн оқу

50

 

Бабажанұлы Б.

Аспан мен жердің арасы.

 

Өлеңдер. Астана: Елорда, 2001 - 48 бет.


Онлайн оқу

49

 

Бабажанұлы Бауыржан

Сулейменнің жүзігі:

 

Өлендер - Ақтөбе, 2011. - 72 бет.


Онлайн оқу