Электронные книги
50

 

Нұрпейіс Байғанин


Қазақ ССР Ғылым академиясынын Редакцнялык-баспасөз
советінің қаулысы бойынша басылды

 

 

Читать онлайн

49

 

Абдоллаев Н.

Редакторлар: Б.Баймұқан, Ж.Есқали, Н. Ердаулет Көркемдеуші редактор: Б. Көшекбаев ТОО “ЛАЗЕР” баспаханасы АҚТӨБЕ қаласы

 

Читать онлайн

50

 

Айымбетов М.


Кұмөзек хикаялары: Хикаяттар мен әңгімелер. — Алматы:
Раритет, 2007. — 256 бет. — «Алтын қор» кітапханасы.

 

 

Читать онлайн

49

 

АБДОЛЛАЕВ Н.А.


Қазақстан әлемдік тарихтың аясыжда курсы бойынша оқу материалдары - Ақтөбе. 2001 - 243 бет.

 

Читать онлайн

50

 

МЫ ИСПОЛНЯЛИ СВОЙ ДОЛГ


книга-справочник о воинах-интернационалистах Актюбинской области
Автор проекта и составитель Аслан БАЛКАСЫНОВ

 

 

Читать онлайн

49

 

Айымбетов Мәди.


Дүние-керуен: Роман./ Мәди Айымбетов.- Ақтөбе: «А-Полиграфня», 2013. - 320 б.

 

 

Читать онлайн

50

 

Ақдәулетүлы М.


Бейуактағы мітіәжат. Өлеңдер мен поэма.— Алматы:
Жазушы, — 2006. — 216 бет.

 

 

Читать онлайн

49

 

Ақдәулетүлы М.


Дәруішнама. Алматы: Ғылым, 1996.— 200 б.

 

 

Читать онлайн

50

 

Айымбетов Мәди


Таңдамалы шығармаларыныц жинағы: 5 томдық.
/ Мәди Айымбетов. - Алматы: РПБК «Дәуір», 2016.

 

 

Читать онлайн

49

 

М. Раимов.


Последний оплот тюрков.
Алматы,, 2011. - 576 с.

 

 

Читать онлайн

50

 

Айымбетов Мәди


Таңдамалы шығармаларыныц жинағы: 5 томдық.
/ Мәди Айымбетов. - Алматы: РПБК «Дәуір», 2016.

 

 

Читать онлайн

49

 

Айымбетов М.


Таңдамалы шығармаларыныц жинағы: 5 томдық.
/ Мәди Айымбетов. - Алматы: РПБК «Дәуір», 2016.

 

 

Читать онлайн

50

 

Айымбетов Мәди


Таңдамалы шығармаларыныц жинағы: 5 томдық.
/ Мәди Айымбетов. - Алматы: РПБК «Дәуір», 2016.

 

 

Читать онлайн

49

 

Айымбетов М.


Таңдамалы шығармаларыныц жинағы: 5 томдық.
/ Мәди Айымбетов. - Алматы: РПБК «Дәуір», 2016.

 

 

Читать онлайн

50

 

Айымбетов Мәди


Көгілдір соқпақ: Повестер мен әңгімелер.— Алматы:
Жалын, 1980.—144 бет.

 

 

Читать онлайн

49

 

Айымбетов М.


НӘЗІК ЖАҢҒЫРЫҚ. Хикаяттар мен әңгімелер. -Алматы: “ҚАЗақпарат”, 2006.-388 бет.

 

 

Читать онлайн

50

 


К. Кенжебаев К., Оралбай Ә.

К. Кенжебаев К., Оралбай Ә.
“Құдайберген Жүбанов”: Деректі ғұмырнама.-Алматы:
“Ана тілі” баспасы ЖШС, 2000, 280 бет.

 

 

Читать онлайн

49

 

Жайлаубай Асылханов

С 27 Саяқ ата.Құрас. Жайлаубай Асылханов. Ақтөбе, 2015, -88 бет. 

Читать онлайн

50

 


Идош Асқар

Шығанақ. Өнегелі өмір - Ақтөбе қaласы:
«NOBEL» баспаханасы, 2006. - 275 бет

 

 

Читать онлайн

49

 

 

Из истории Актюбинском области

Из истории Актюбинском области. Краеведческий сборник //Под редакцией кандидата исторических наук, доцента
А.П. ПРУССА.-Актюбинск: "Полиграфия" 1991 г. - 108 с.,


 

Читать онлайн