Көне кенттер күнттер күмбірі

Естенова А.

Көне кенттер күмбірі: балаларға арналған өлеңдер мен жұмбақтар/ А.Естенов.-Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019,-160 б.

      Кітап «Өлкетану мектебі», «Табиғаттану мектебі», «Салауаттану мектебі», «Ой ұшқырлау мектебі» аталатын төрт бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімінде  оқушылар орта ғасыр қойнауына «саяхаттап», Аспара, Баласұғын, Қарнақ, Сарайшық,Сығанақ сынды көне кенттермен танысып, олардың қыр-сырына қанықса, екінші бөлім кішкентай оқырмандарын табиғат таңғажайыптарымен таңдандырады.Үшінші бөлім, аты айтып тұрғандай, балдырғандарды салауатты өмір салтын ұстана спортқа бейім болып, шынығып, шыңдалып өсуге құлшындыратын танымдық өлеңдерден тұрады.