«Әл –Фараби және оның мұрасы» жобасы.

        Белгілі ойшыл Әбу Насыр Әл –Фарабидің 1150 жылдығына арналаған «Әл –Фараби және оның мұрасы» жобасы.
        Жоба идеясы: Оқырмандардың сұранысын зерттей отырып, біз Әбу Насыр Әл –Фарабидің трактаттарын насихаттау және жаппай оқуға тарту қажет деген қорытынды жасадық, ӛйткені олар жеке тұлғаның рухани-адамгершілік тәрбиесіне ықпал етеді.
        Жобаның өзектілігі: Әл-Фарабидің идеялық мұрасы ерекше және көп қырлы. Ол сонымен бірге белгілі білім салаларын: саясат, психология, этика, жаратылыстану, эстетика, математика және басқа ғылымдарды зерттеді және салыстырды. Бірақ ғалымның философия мен логика мәселелері әрқашан бірінші кезекте болды. Бүгінгі күні ғылыми мұраны зерттеу және насихаттау үшіноқырмандардың жас ерекшелігіне қарамастан ӛзекті болып қала береді.
        Жобаның мақсаты: Атақты ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің өмірбаяны мен еңбектеріне қызығушылықты арттыру және мұраларды насихаттау.